Există trei motive fundamentale pentru care se merită să se investească timp și efort în reducerea pierderilor de energie:

• Reducerea pierderilor de energie va conduce la economisirea de resurse financiare

• Reduce încărcarea rețelei de distribuție de energie

• Reduce impactul negativ asupra mediului

În domeniul energiei electrice, una din căile de conservare a resurselor energetice o reprezintă îmbunătățirea factorului de putere și gospodărirea judicioasă a energiei reactive în sistemul electroenergetic.

Aerul comprimat este denumit a patra utilitate după electricitate, gaz și apă. În orice caz, spre deosebire de celelalte trei, el se generează la fața locului, iar utilizatorii au prin urmare, mult mai mult control asupra utilizări lui și a costurilor. Este necesar să se monitorizeze consumul energetic al întregii instalații pneumatice – compresoare, uscătoare, filtre, rețele de distribuție aer comprimat, accesorii de legătură de la rețea la echipamentele de producție.

O altă formă de energie des folosită în industrie este energia termică. Energia termică este energia conținută de un sistem fizic și care poate fi transmisă sub formă de căldură altui sistem fizic pe baza diferenței dintre temperatura sistemului care cedează energie și temperatura sistemului care primește energie. Izolarea termică reprezintă elementul cheie în reducerea efectivă a costurilor provenite din consumul de energie în infrastructura industrială.

Firma noastră oferă servicii în managementul energiei ce acoperă următoarele arii de expertiză:

• Instalații de compensare a energie reactive și compensare a factorului de putere

• Izolații termice și cabluri de încălzire

• Soluții de eficientizare a instalațiilor de apă, gaze și aer comprimat